Adres

Av. Doç. Dr. Aziz Serkan Arslan

İletişim : :+90 312 418 44 07

MEDENİ USUL HUKUKU

Medeni usul hukuku özel hukuk alanında yargılama hukuku içerisinde yer alan, sadece maddi hukukun tanımış olduğu hakları, korumak ve gerçekleştirmeyi sağlayan bir hukuk dalıdır. Medenî Usul Hukuku bir hakkın kazanılmasına hizmet etmez. Ancak, bir hakkın varlığının ispatlanamaması halinde olduğu gibi bazen dolaylı olarak hak kazandırabilir. Fakat medeni usul hukukunun asıl amacı bu değildir. Medeni usul hukuku sıkı şekil kurallarına bağlıdır.Şekil kuralları hakimin keyfi davranmasını önleyen taraflara eşit ve tarafsız davranılmasını sağlayan kurallardır.

4 Ekim 1927 tarihinde, İsviçre’nin Nöşatel Kantonuna ait 1925 tarihli Medenî Usul Kanunu’nun tercüme edilmesi suretiyle hukukumuza dahil olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu günümüzün ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememesi nedeniyle yerini, 12.01.2011 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve 04.02.2011 tarihinde 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na bırakmıştır.