Adres

Av. Doç. Dr. Aziz Serkan Arslan

İletişim : :+90 312 418 44 07

Arslan, Aziz Serkan: İcra Takip İşlemleri Etkileri ve Hukuka Aykırılığın Sonuçları, Yetkin Yayınları, Ankara-2018

Arslan, Aziz Serkan: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Kalem Mevzuatı Ders Kitabı, Bölüm 4-8 Arası.Erzurum-2014

Arslan, Aziz Serkan: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Bölüm 12-16 Arası. Erzurum-2013

Arslan, Aziz Serkan: Medeni Usul Hukukunda Delillerin Toplanması ve Doğrudanlık İlkesi, Adalet Yayınevi, Ankara-2012