Adres

Av. Doç. Dr. Aziz Serkan Arslan

İletişim : :+90 312 418 44 07

İCRA ve İFLÂS HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI- 2016

İCRA ve İFLÂS HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI

SINAV TALİMATI:  1 )Sınav süresi 90 dakikadır 2) Basılı mevzuat dışında İİK kullanmak serbesttir 3) Kâğıt sınırlaması yoktur 4) Cevaplar GEREKÇELİ olacak, gerekçesiz cevaplara puan verilmeyecektir.

I) OLAY: Yerleşim yeri Ankara olan A, Kırıkkale’den daire almak için inşaat işleriyle uğraşan müteahhit B ile 100.000,00TL ye anlaşmıştır. Anlaşmaya göre A iki yıl sonra teslim edilecek olan dairenin bedelini B’ye peşin olarak ödemiş, her ihtimale karşıda B den 100.000,00TL tutarında açık tarihli bir bono almıştır. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen müteahhit B’nin daireyi teslim etmemesi üzerine A, B’ye karşı elindeki bono ile takip yapmayı düşünmektedir.

  1. Kambiyo senetlerine mahsus takipte ödeme emri kendisine tebliğ edilen B’nin, aşağıdaki iddiaları, hangi sürede, nerede ve nasıl ileri sürebileceğini, bunların takip hukuku bakımından hukuki niteliklerini ve takip hukuku prosedürü içinde ödeme emrinin nasıl kesinleşeceğini her olasılık için ayrı ayrı açıklayınız.

-“Kırıkkale icra daireleri yetkisizdir.” (10 puan)

-“Bonoda bedel üzerinde tahrifat yapılmıştır.” (10 puan)

-“Senet açık tarihli olup vadesi bulunmamaktadır.” (10 puan)

  •  B, kendisine karşı kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlatıldıktan sonra menfi tespit davası açabilir mi? Açamazsa, neden? Açabilirse, bu davanın derdest takip üzerinde herhangi bir etkisi olur mu? Neden? Açıklayınız. (10 puan)
  • A’nın talebi üzerine haciz tatbik ettirmek üzere borçlu B’nin yakın arkadaşı C’nin atölyesine gidildiğini ve B’nin işyerindeki ticarî malların önemli bir kısmının C’nin atölyesinde bulunduğunu kabul edelim. İcra müdürünün bu malları haczetmek istemesi üzerine, C söz konusu malların kendisine ait olduğunu iddia etmiştir. Bu durumda, icra müdürü ne şekilde hareket etmelidir? Bu durumda, kim, hangi sürede ne gibi işlemler yapmalıdır? Açıklayınız. (10 puan)
  • A’nın, Müteahhit B’ye karşı başlatmış olduğu takip devam ederken B üzerindeki tek mal olan yazlığı eşinin üzerine geçirmiştir. Bu işleme karşı A’ya ne tavsiye edersiniz? Sonuçlarıyla açıklayınız. (10 puan)
  • A’nın yapmış olduğu haciz yolu ile takip ederken, B’nin bir başka alacaklısı, onun aleyhine iflas kararı aldırmıştır. Bu kararın A’nın takibine etkisine nedir. Ayrıca A’nin yazlığın devrine karşı açmış olduğu davanın akıbeti ne olur? Açıklayınız. (20 puan)
  • İcra takip işlemi nedir? Özellikleri ve takibe etkileri hakkında bilgi veriniz. (20 puan)

Başarılar Dilerim

Yrd. Doç. Dr. Aziz Serkan ARSLAN