Adres

Av. Doç. Dr. Aziz Serkan Arslan

İletişim : :+90 312 418 44 07


Hakkımda

Doç. Dr. Aziz Serkan Arslan İcra ve İflas Hukuku, Konkordato Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmış bir öğretim üyesi olup, Türkiye ve Almanya’nın önde gelen üniversitelerinde akademik çalışmalar yapmıştır. Yirmi yıla yakın akademisyenlik geçmiş olan Doç. Dr. Arslan, Yargılama Hukuku, İcra Takipleri, Konkordato Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Hukuku, Bilişim Hukuku, Rekabet Hukuku gibi varlıkların mutlak risk altında olduğu çeşitli konularda araştırmalar gerçekleştirmiş olup tahkim süreçlerinde hakem, iflas ertelemesinde kayyım, konkordato süreçlerinde konkordato komiseri olarak görevler üstlenmiştir. Türkiye Barolar Birliği mesleki eğitim komisyonu eğitmeni olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İcra İflas Kanunu değişlikleri konusunda pek çok ilde mesleki eğitim çalışmalarında aktif rol oynamıştır. Kendisi Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği eğitim kurulu üyesi olan Doç. Dr. Arslan pek çok ilde Bilirkişilik ve Konkordato Komiserliği konularında TÜRMOB adına eğitim faaliyeti gerçekleştirmiştir. Doç. Dr. Arslan ayrıca Türkiye Yüzme Federasyonu hukuk kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.