Adres

Doç. Dr. Av. Aziz Serkan Arslan

Contact Us : +90 532 160 40 01

Articles Published in Journals in SCI, SSCI, AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Arslan, Aziz Serkan: “Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Ejder YILMAZ Armağanı. C.1, Özel Sayı, Ankara-2014.(HAKEMLİ)

Arslan, Aziz Serkan: “ Gerçek Kişi İsminden Oluşan Ticaret Ünvanı ve Markanın Haczedilebilirliği” Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.1, Eylül, 2012 (HAKEMLİ)

Arslan, Aziz Serkan: “The Family Courts and Trial Procedures in Turkish Law”, Law&Justice Review, Volume:1, Issue: 1, September 2010, s.289-310. (HAKEMLİ)

Publications Published in the Proceedings of the Refereed Congress / Symposiums

Arslan, Aziz Serkan: Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Niteliği, Kararlar Aleyhine Kanun Yollarına Başvuru ve Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları ile İçtihadı Birleştirme Kararları Arasındaki İlişki, Ulusal Uyuşmazlık Yargısı Sempozyumu, Ankara-2016 (HAKEMLİ)

Arslan, Aziz Serkan: “Doğrudanlık İlkesi, SDÜ MİHBİR Özel Sayısı, 2015-Isparta, s.133-144.(HAKEMLİ)

Arslan, Aziz Serkan/ Yuvalı, Ertuğrul: Appeal Litigation to The Termination. Conference of the International Journal of Arts Sciences, 6(02), 475-478., (Basılı Tam metin bildiri), Floransa-2014 (HAKEMLİ)

Arslan, Aziz Serkan: “ Labour Courts and Law of Procedure” Prague International Journal of Business and Management Studies, Vol. 2, No. 3.-2012 Prague-2013 (HAKEMLİ)

Arslan, Aziz Serkan: Directly İnsolvency Procedure in Turkish Law, Frieburg International Journal of Business and Management Studies, Vol. 1, No. 3.-2012 Frieburg-2011 (HAKEMLİ)

Other Activities

Arslan, Aziz Serkan: Belirsiz Alacak Davası, Türkiye Barolar Birliği Meslek İçi Eğitim Semineri, Dİyarbakır Barosu

Arslan, Aziz Serkan: Konkordato Mühletinin İş Sözleşmelerine Etkisi, Sözleşmeler Hukukunda Güncel Gelişmeler Ulusal Kongresi, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Arslan, Aziz Serkan: Konkordato Hukukunda Güncel Gelişmeler, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Basılı Bildiri

Arslan, Aziz Serkan: HMK Uygulamaları – İstinaf. Türkiye Barolar Birliği Meslek İçi Eğitim Semineri, Amasya Barosu

Arslan, Aziz Serkan: HMK Uygulamaları ve Yenilikler, Türkiye Barolar Birliği Meslek İçi Eğitim Semineri, Artvin Barosu

Arslan, Aziz Serkan: HMK Uygulamaları ve Yenilikler, Türkiye Barolar Birliği Meslek İçi Eğitim Semineri, Çanakkale Barosu

Arslan, Aziz Serkan: İsviçre ve Türk Medeni Usul Yasalarındaki Yenilikler, Ankara Barosu Eğitim Semineri, Ankara Barosu

Arslan, Aziz Serkan: HMK Uygulamaları ve Yenilikler, Türkiye Barolar Birliği Meslek İçi Eğitim Semineri, Aydın Barosu