Adres

Av. Doç. Dr. Aziz Serkan Arslan

İletişim : +90 532 160 40 01

COVİD-19 SALGINI SEBEBİYLE İCRA TAKİPLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özet: Dünya üzerinde ve ülkemizde son günlerde ortaya çıkan ani COVİD-19 salgını, işletmeleri ve kişileri olduğu kadar devletleri
de ekonomik ve sosyal olarak ciddi şekilde sarsacak sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Kişilerin bağışıklık mekanizmalarını etkisiz hale
getirerek hayatlarını tehdit eden bu durumun aynı zamanda ülkelerin kamu düzenini ve ekonomilerini de tahrip etmesinin önlenmesi
veya etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla devletler de bir takım yasal tedbirler almaya yönelmektedir. Çalışmamızda özellikle 2020
Mart ayından itibaren ülkemizde etkisini gösteren salgına karşı Cumhurbaşkanlığı Kararları, Kanunlar, Genelgeler ve Bakanlık Görüşleri
şeklindeki yasal tedbirlerin kronolojik olarak icra ve iflas takiplerine, sürelere, konkordato süreçlerine, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve delil
tespiti gibi kurumlara etkileri ve sonuçları üzerinde durulacaktır.